Sinds haar stage heeft Minke de Boer ervaring met het geven van onderwijs. Aan geneeskunde studenten, psychologie studenten, verloskunde studenten en gynaecologen in opleiding. Maar ook nascholing aan huisartsen of medisch specialisten.

“Het geven van onderwijs houdt me scherp. Het dwingt me om opzoek te gaan naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Om onderwijs levendig te maken geef ik er vaak een persoonlijke draai aan. Komt de theorie overeen met wat ik zie in de praktijk? Welke vragen roepen het onderwerp bij mij op? Kun je de kwestie van meerdere kanten bekijken? Mensen hebben vaak verschillende ideeën over seks, mede door wat je vanuit je opvoeding en cultuur hebt meegekregen. Door het delen van kennis en in gesprek te raken over de stof word ik ook weer geïnspireerd door mijn publiek.”

Universiteit Utrecht
Samen met twee andere docenten verzorgt Minke de Boer de cursus Seksualiteit en Relaties voor derdejaars psychologie studenten. In dit vak leren studenten de basis van de seksuologie. Zij leren te kijken naar de invloed van de eigen seksuele normen en waarden op het therapeutisch contact. En ze maken kennis met de meest gebruikte theorieën en modellen en leren hoe seksuele problemen behandeld kunnen worden.

Verloskunde Academie Amsterdam
Voor het vierde jaar verzorgt Minke de Boer de lessen seksuologie aan de Verloskunde Academie Amsterdam. Door middel van hoorcolleges, werkcolleges en trainingen met acteurs leren de verloskunde studenten seksualiteit bespreekbaar te maken. Zij leren de veranderingen in seksualiteit in de bijzondere periode van zwangerschap en na het kraambed en hoe dit ter sprake te brengen. Tevens wordt geoefend met hoe om te gaan met negatieve seksuele ervaringen bij de vrouwen die zij begeleiden.

Voor actuele informatie: